Beszédfejlődés óvodás korban

A beszéd az emberiség fejlődése során alakult ki, az ember gondolatait szavakba öntve fejezi ki. A környezet nélkül a gyerek sosem tanulna meg beszélni, nem ismerné meg az anyanyelvét. A beszéd tanulása nagyon összetett tevékenység, a szülőknek, nevelőknek nagy türelemre van szükség ennek a segítésében.

Mi az ami segíti a kisgyereket a beszéd tanulásában?

A szülő az, aki a legtöbbet tudja tenni azért, hogy a gyerek megtanuljon beszélni úgy, hogy rendszeresen beszélget vele otthon. Amíg nem tud beszélni a gyerek, addig is kommunikál a környezetével, de ahogy megtanul beszélni felgyorsul a fejlődése. Az anyanyelv és akár az idegen nyelv, akár az angol nyelv elsajátítása legkorábban 2-3 éves kor között kezdődik meg. A beszéd csak az emberek között a gyermekeknek szóló célirányos kommunikációban alakul ki, TV-ből, mobilról nem tanulnak meg beszélni.

Milyen az ideális beszédfejlődés a gyermekkor egyes szakaszaiban?

 
  • 3 éves korban, megérti az összetett mondatokat, érti a névutókat és a toldalékokat, aktív szókincse 700-900 szó, három-négy szavas szószerkezeteket használ, Képes kérdezni és kiejtése nagyrészt érthető.
 
  • 3-4 éves kor között, az un. “Miért ?” korszak, tárgyak, jelenségek közötti kapcsolatokat ismer fel, kiejtési hibái természetesek, összetett mondatokat is megért.
 
  • 4 évesen, tudja követni a három részből álló utasításokat, beszél a képekről, könyvekről, beszéde folyamatossá válik, használt szókincse 1500 szó, bővített mondatokat használ, és használja az igeidőket, az l,j,r hangokon kívül tisztán beszél, képes rövid mondókákat verset megtanulni
 
  • 4-5 éves kor között, folyton beszél, élvezi a párbeszédet, figyelni kell a beszédfejlődését, szókincse fejlődik,
 
  • 5 évesen szívesen beszélget a felnőttekkel, el tudja ismételni a hallott töténeteket, aktív szókincse 2000 szó, már csak az  r hangot ejti rosszul, kiejtése tiszta, képes szótagolni szavakat, ritmizálni
 
  • 5-6 éves kor között, az óvoda nagy csoportja, a mesélés korszaka, a hallott történeteket sorrendben el tudja mesélni, szókincse folyamatosan gyarapszik
 
  • 6 évesen az iskolakezdés idején nyelvtanilag helyesen beszél, 3000 szóból áll a szókincse, közléseit a partner igényeihez alakítja, kívülről tud verseket, mondókákat, énekeket, kiejtése tiszta, a térbeli viszonyokat megérti, meg tudja nevezni a szó első hangzóját
 
  • 6-7 éves kor között, ebben az évben a beszéd, az anyanyelv a tanulási folyamatok alapjává válik, folyékonyan mesél, képes meghallgatni a beszédpartnert, az olvasástanulás  feltételei a jó beszédértés és a tiszta kiejtés, kellően bő szókincs, és világos szerkezetű mondatok alkotása.

Az óvodába kerüléskor szüksége van a gyereknek egy alvós szettre ami paplanból, és párnából áll. Gyerek paplan és párna szett forgalmazása online az Oviságynemű webshopban.

Összegezve
 
Az óvodáskorú gyermek beszédfejlődését a szülők és a nevelők tudják legjobban segíteni azzal, hogy folyamatosan beszélgetnek velük, hiszen a  gyermek beszéde csak a verbális kommunikáció gyakorlásával tud fejlődni.